Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK UTARA :

"Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku"